Građevinsko preduzeće "Beooperativa" je društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnoj svojini. Osnovano je 1996. godine sa vizijom usvajanja novih tehnologija u sferi niskogradnje i sa težnjom da postigne lidersku poziciju u sferi malih i srednjih preduzeća.

Preduzeće se bavi izvođenjem građevinskih radova na objektima niskogradnje, visokogradnje, zanatsko-završnim radovima i izgradnjom saobraćajnih površina, sa posebnim akcentom na izgradnju hidrograđevinskih i hidrotehničkih objekata.

Poseduje kancelarijsko-poslovni prostor i operativnu bazu sa kancelarijskim i smeštajnim prostorom, savremenom radionicom i kompletnom infrastrukturom u Malom mokrom lugu u Beogradu, u Partizanskoj ulici.

Zapošljava vrhunski tehnički kadar i raspolaže savremenim voznim i mašinskim parkom.

Partneri

 Beograd   Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.  Wetricom  Energoprojekt niskogradnja  Inkop  Beogradski vodovod i kanalizacija