REFERENTNA LISTA

(za poslednjih 15 godina) 

 

R.b.

Objekat

Vrednost radova

Godina realizacije

Investitor/Naručilac

Napomena

1.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Blagoja Parovića

Ugovoreno 6,711.796,08

2018

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Wetricom

Lv=322m

2.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Despota Stefana (neparna strana), od Cetinjske ulice do ulice Džordža Vašingtona

Ugovoreno 3,717.619,00

2018

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Wetricom

Lv=201m

3.

Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice Bore Stankovića, Vračarski plato

Ugovoreno 5,800.080,00

2018

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP Unogradnja VV

Radovi su u toku

4.

Izvođenje radova na vodovodnoj mreži u Resniku

 

2018

Srbija put ad

Šumadija put

Lv=144,94m

5.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici    Milošev kladenac

Ugovoreno 15,384.536,94

2018

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Wetricom

Lv=926,49m

6.

Izvođenje radova na spoljnom uređenju i pristupnim saobraćajnicama na objektu radarska stanica Koviona

2,911.633,10

2017./2018

SMATSA  Beograd – Kontrola letenja Srbije i Crne Gore  Wetricom

Psaob=749,3m2

7.

Radovi na rehabilitaciji toplovoda

 

2017./2018.

JKP Beogradske elektrane

Radovi su u toku

8.

Distributivna vodovodna mreža u ulici Todora Dukina

3,078.606,00

2017.

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

Lv=270m

9.

Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekata SP „Kosmaj“

49,586.381,65

2017.

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd

Psaob= 6000m2

10.

Sanacija i izrada kolovoznih konstrukcija u kompleksima JKP GSP Beograd

6,958.567,30

2016.

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd

 

11.

Građevinski radovi i radovi na hidrotehničkim instalacijama u tramvajskom depou Sava u Beogradu

288.867,93€

2016.

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd

SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. – Ogranak Beograd

Lv= 438,3 m

Lfk= 177,6 m

Lkk= 269,5 m

Pab.kol..=1828m²

12.

Saobraćajnica S6 sa infrastrukturom na lokaciji “Lisičiji potok”

9,198.598,10

2016.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Lv= 115 m

Lk= 76 m

PSaob.=690m²

13.

Asfaltiranje parking prostora u SP Novi Beograd

27,599.475,00

2015.

JKP Gradsko saobraćajno Beograd

P = 11.000 m²

14.

Rehabilitacija autoputa E75 od Malog Požarevca do Ralje, LOT4

Ugovor i Aneks I 5,106.382,78

2014.

JP Putevi Srbije

Strabag

 

15.

Kišna kanalizacija – odvodnjavanje saobraćajnice „Severna tangenta“, Deonica III, od denivelisane raskrsnice Kovilovo do puta Beograd – Pančevo, na projektu Saobraćajnice severna tangenta u Beogradu

Aneks III ugovora:

40,378.605.99

2014.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

MBA Miljković

Radovi su u toku

16.

Kišna kanalizacija – odvodnjavanje saobraćajnice „Severna tangenta“, Deonica I, od saobT6 do ulice Cara Dušana u Zemunu, km 0+000 – km 1+098,95 na projektu Saobraćajnice severna tangenta u Beogradu

Aneks II ugovora:

8,526.617,06

2014.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

MBA Miljković

Radovi su u toku

17.

Kišna kanalizacija – odvodnjavanje Saobraćajindex.php/reference/galerija/kovilovo-saobra%C4%87ajnica-severna-tangentanice severna tangenta, Deonica II, od ulice Cara Dušana do denivelisane raskrsnice Kovilovo u Beogradu

 

Ugovor:

44,970.114,62

2013.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

MBA Miljković

L= 11.000 m

18.

Distributivni vodovod Ø300, NAR LOT 2 – Severni pristupni putevi mostu preko reke Save u Beogradu

(14,680.197,25+PDV)

17,616.236,70

2013.

Grad Beograd –Sektor za implementaciju projekata u RS

MBA Miljković

L=662,42 m

19.

Izvođenje zemljanih i betonskih radova kao i radova na izgradnji kanalizacije u krugu Rafinerije nafte Pančevo

(2,268.556,34 + PDV)

2,722.267,61

2013.

Naftna industrija Srbije

L=117,76 m

20.

Kišna kanalizacija - odvodnjavanje mostova i propusta u okviru izgradnje autoputa E70/E75 deonica petlja „Orlovača“ – tunel „Straževica“ LOT B 5.2

(6,054.702,50 + PDV)

7,265.643,00

2012.

JP Putevi Srbije

Ratko Mitrović

 

21.

Kanalizaciona mreža autoputa E75 kroz Beograd, deonica od Surčina do naplatne rampe Bubanj potok

(5,299.287,10 + PDV)

6,359.144,52

2012.

JP Putevi Srbije

Ratko Mitrović

 

22.

Izvođenje građevinskih radova i radova na vodovodu i kanalizaciji i izrada novog tramvajskog koloseka u depou Sava u Beogradu

(7,716.762,12 + PDV)

9,227.314,37

2012.

JKP Gradsko saobraćajno Beograd

Projektomontaža

 

23.

Izvođenje zemljanih radova, saobraćajnica i radova vodovoda i kanalizacije na objektu Maxi Smederevska Palanka u Smederevskoj Palanci

(14,883.822,39+PDV)

17,732.154,23

2012.

Delhaise Serbia

GIA

Lv = 215m

Lk = 200 m

 

24.

Hidrotehničke instalacije Skladišnog objekta E u distributivnom centru Šimanovci

(7,745.640,86 + PDV)

9,175.789,12

2012.

ITM

Ratko Mitrović – Niskogradnja

 

25.

Zalivanje pukotina na Autoputu E75, Mostarska petlja, mašinom SCHÄFER

(3,080.500,00 + PDV)

3,634.990,00

2011.

JKP Beograd put

L= 5.050 m

26.

Hidrantska mreža u Pančićevom parku u Beogradu

(986.550,70 + PDV)

1,065.474,76

2011.

JKP Zelenilo Beograd

Lv= 381 m

27.

Cevovod Ø 500mm u zoni tunela Straževica

(22,264.407,48+PDV)

26,272.000,83

2011.

JP Putevi Srbije

Energoprojekt – niskogradnja

Lv= 450 m

28.

Kanalizaciona mreža u naselju Zuce u Beogradu

(48,594.861,45+PDV)

57,618.573,71

2011.

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

L=1.773,5m

kØ250-1.773,5m

29.

Kanalizaciona mreža u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu

(68,602.756,45+PDV)

80,951.252,61

2010.

Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije

Balkan gradnja

L=1.529,1m

kØ315-1.191,4m

kØ400-337,70m

30.

Izgradnja relejnih kućica unutar kompleksa TS “Beograd 20”

(9,694.977,01+PDV)

11,440.072,87

2010.

Elektromreža Srbije AD

Projektomontaža

 

31.

Vodovodna mreža u ulicama Starca Vujadina, Gajevoj, B. Krsmanovića, D. Dugalića na Vračaru, u Beogradu

(14,568.133,41+PDV)

17,190.397,42

2009.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Projektomontaža

 

Lv=538,09m

vØ150-538,09m

32.

Izgradnja saobraćajnice u ulici Španskih boraca i izvođenje radova na kišnoj i fekalnoj kanalizaciji i vodovodnoj mreži

(6,938.939,25+PDV)

8,187.948,32

2009.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Projektomontaža

Lv= 121,9m

vØ150-104,00m

Lk.k=90,7m

kØ300-90,70m

Lf.k.= 125m

kØ250-124,20m

33.

Zalivanje pukotina na Aerodromu “Batajnica” mašinom SCHÄFER

(5,395.329,25+PDV)

6,366.488,52

2009.

JKP Beograd put

L=28.000m

34.

Spoljne saobraćajnice, spoljna kanalizaciona i vodovodna mreža u kompleksu stambenih objekata u ul. Vojvode Stepe 418 u Beogradu

(17,142.504,45+PDV)

20,228.155,25

2009.

Polis

Lv= 243m

vØ150-243,40m

Lk= 195m

kØ250-54,10m

kØ300-141,15m

35.

Fekalna kanalizacija u naselju Borča (deo I MZ) u Beogradu

(41,442.943,38+PDV)

48,902.673,19

2008.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Projektomontaža

L=1.354,5m

kØ250-1.354,5m

36.

Kanalizaciona mreža u kompleksu fabrike “Precizna mehanika”

(3,599.280,00+PDV)

4,247.150,40

2008.

Gitarić Smederevska palanka

L= 111m

kØ400-111,00m

37.

Kišna kanalizacija saobraćajne veze groblja “Orlovača” i autobaze “Vrbin potok” sa Ibarskom magistralom

(7,101.316,04+PDV)

8,379.552,93

2008.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Alpine

L= 595,4m kØ300-151,20m

kØ400-77,00m kØ500-30,50m

38.

Vodovod i kanalizacija u bloku 41a na N.Beogradu

(20,337.257,84+PDV)

23,997.964,25

2007/08.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Alpine

Lv= 894,5m

Lk= 1.221m

kØ250-560,55m

kØ300-270,65m kØ400-216,00m

kØ500-53,10m

vØ150-894,50m

39.

Popravka totoara na opštini Vračar u Beogradu

(36,525.120,36+PDV)

39,447.129,99

2007/08.

Direkcija za puteve grada Beograda

Unogradnja V.V.

 

40.

Saobraćajnica sa pripadajućom infrastrukturom u Borči, MZ Greda II

(8,189.328,39+PDV)

9,663.407,50

2007.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Ratko Mitrović – Niskogradnja

vØ150-96,00m kØ300-89,95m fØ250-89,05m

41.

Vodovodna mreža u ulicama Jaseničkoj, Aleksinačkoj i Kašikovićevoj u Beogradu

((2,059.643,90+

1,332.420,50)+PDV)

4,002.644,00

2007.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Projektomontaža

Lv1=258,8m Ø150-250,34m Lv2=177,7m

Ø150-174,00m

42.

Kanalizaciona mreža u ulicama Bačvanskoj, Đ.Krstića, Aleksinačkoj, Kašikovićevoj i Jaseničkoj u Beogradu

(17,949.890,69+PDV)

21,180.871,01

2007.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Projektomontaža

L= 688m

Ø315-539,43m

43.

Uređenje terena i izgradnja parking prostora za poslovno-komercijalni objekat na Novom Beogradu, blok 63, PFC 39

(2,114.674,59+PDV)

2,495.316,03

2007.

Grupa investitora

 

44.

Vodovodna mreža u Velikoj Moštanici

(4,372.588,27+PDV)

5,159.654,00

2006.

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

Beoinženjering

L= 398m

Ø110-398,18m

45.

Odvodnjavanje tramvajske baštice i deo radova gornjeg i donjeg stroja tramvajske pruge u Savskoj ulici

(32,933.126,82+PDV)

38,861.089,00

2006.

Grad Beograd - Sektor za implementaciju projekata u RS

Balkan Gradnja

L= 451,5m Ø315-451,50m

46.

Saobraćajne površine u okviru kompleksa „Panorama“ –Lisičiji potok

(4,252.631,70+PDV)

6,936.146,41

2006.

Meridian Balkans

 

47.

Popravka kolovozne konstrukcije CS „Bežanija B“

(4,252.631,70+PDV)

5,018.105,00

2005.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Projektomontaža

 

48.

Popravke kolovozne konstrukcije u ulicama Zage Malivuk, Gandijevoj i Jozefa Šćurle u Beogradu

((2,999.977,62+

1,012.295,93+

2,965.254,70)+PDV)

8,233.483,34

2005.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Novkol

 

49.

Kišna i fekalna kanalizacija u delu bloka 69 na Novom Beogradu

(15,158.745,95+PDV)

17,887.320,22

2005.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Ratko Mitrović – Niskogradnja

L= 570m

kØ315-184,70m kØ400-92,50m

fØ250-143,90m

fØ315-148,90m

50.

Kanalizaciona mreža i saobraćajnica u bloku 41 na Novom Beogradu

(22,127.567,80+PDV)

26,110.530,00

2005.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Ratko Mitrović – Niskogradnja

L=1.628m

kØ250-781,64m

kØ300-82,00m kØ400-44,50m

kØ315-719,74m

51.

Građevinski radovi na objektu proizvodne hale blok 40 – Novi Beograd

(8,871.858,01+PDV)

9,686.141,27

2004/05.

Projektomontaža

 

52.

Građevinski radovi na izgradnji toplovoda u Železniku

(3,348.868,27+PDV)

3,951.664,56

2004/05.

JKP Beogradske elektrane

Novkol

 

53.

Sanacija podužnih i poprečnih pukotina na kolovozu obilaznog puta oko Beograda, sektor 1,2 i 3

1,937.950,00

2003/04.

JP Putevi Srbije

Ratko Mitrović – Niskogradnja

L=19.775m

54.

Hidrotehnički radovi na izgradnji Autoputa E75-Dobanovci-Bubanj potok, sektori 1,2 i 3

50,106.902,94

2003/04.

JP Putevi Srbije

Ratko Mitrović – Niskogradnja

 

 

Partneri

Energoprojekt niskogradnja    MBA Miljković  Ratko Mitrović - niskogradnja    Inkop  Beogradski vodovod i kanalizacija